A Szabad Generáció Alapítvány a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015­től igénybe vehető támogatások pályázatán, 2015. június 12­én egy közösségi mikrobuszt nyert.

Alapítványunk eddig nem rendelkezett a kitűzött céljaihoz szükséges megfelelő járművel. A mikrobusz segítségével szeretnénk a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepüléseken élők esélyegyenlőségét növelni, az emberi jólétet fokozni, az életfeltételeket javítani, a közszolgáltatásokhoz való hozzájárulást és a szociális alapellátások kiépítését elősegíteni, a településen élők szabadidős kikapcsolódási lehetőségeit színesíteni, a közösséget fejleszteni, valamint szeretnénk jobb életminőséget elérni, és erősíteni az egyházakkal való együttműködést.

Igény esetén szeretnénk a kistérségi közlekedési szolgáltatásban részt venni, és biztosítani a helyi adottságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését.

Az ellátottak köre alapvetően kiterjed a település teljes lakosságára, de vannak kedvezményezett csoportok, melyek közösségi és szociális ellátása megelőzi a többi csoport igényét.

Kedvezményezett csoportok: mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők, 65 év felettiek, szociális alapellátást igénybe vevők, iskolai tanulók, óvodás gyermekek, vagyis a 0­14 éves lakosság.